RUT-avdraget

Ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster

Tack vare det som är känt som RUT är det möjligt att som privatperson betala en lägre kostnad när man vill anlita extern hjälp för arbeten som sker i det egna hemmet. Storleken på avdraget uppgår till 50 % av den totala arbetskostnaden och man får göra avdrag på som mest 25 000 kronor per år. Om man är äldre än 65 är det maximala beloppet istället det dubbla. Att anlita oss som flyttfirma i Ludvika är en av sakerna som ger rätt till skatteavdraget.

RUT garanterar flytthjälp till ett lågt pris

Det är viktigt att företaget man anlitar betalar F-skatt för att man skall kunna nyttja subventionen. När ni anlitar oss på Flyttfirma Ludvika får ni använda er av RUT-avdraget för att sänka den summa ni betalar för vårt arbete. Avdraget går att använda både för att vi fraktar era saker från en plats till en annan och för avlastning och bärhjälp. Tack vara RUT får ni med andra ord effektiv hjälp utan att det kostar för mycket.

Avdraget finns med på er faktura

Om ni använder er av RUT när ni ger oss som flyttfirma i Ludvika ett uppdrag kommer vi dra av den summa ni har rätt till på fakturan. Ni behöver alltså inte göra någonting själva för att få avdraget och inte heller anmäla någonting till Skatteverket.